Vánoce 2016 aneb Sboreček tradičně se seniory

V letošním školním roce Sboreček opět zahájil svoji činnost zářijovou dětskou mší svatou a v této hezké tradice bude, dá-li Bůh, každý měsíc pokračovat po celý rok.

Měsíc prosinec se však i pro nás nese ve znamení adventu a Vánoc, a tak jsme dne 24.12. v dopoledních hodinách navštívili vysokomýtské seniory v domovech Penzion a Naděje. První vystoupení jsme zahájili v Penzionu v 9:00 a to za přítomnosti P. Pavla Mistra, který přítomným přinesl nejen Betlémské světlo, ale také Boží slovo v podobě čtení z Písma a krátkého zamyšlení.

Poté jsme navštívili také dům pokojného stáří Naděje a i zde jsme spolu s klienty i personálem zpívali vánoční koledy a připomněli si zázrak zrození Božího Syna.

Nejen seniorům přejeme krásné prožití vánočních svátků a vyprošujeme hojnost Božího požehnání v novém roce 2017!

Váš Sboreček